RStudio datum format

%a Abbreviated weekday name in the current locale. (Also matches full name on input.) %A Full weekday name in the current locale. (Also matches abbreviated name on input.) %b Abbreviated month name in the current locale. (Also matches full name on input.) %B Full month name in the current locale. (Also matches abbreviated name on […]

Default path för packages

Vid installation av R och Rstudio kan det vara trixigt att få paket installerade, det finns flera sätt att ange default path för detta, nedan fungerade bra : 1. Leta upp filen .Rprofile (då jag installerat R i C:\R ligger min fil i ”C:\R\R-4.0.3\library\base\R”) 2. Lägg till en rad sist i denna enligt följande: .libPaths(”C:/R/Rpackages”) […]