Hitta alla ark i en excelfil

1. Gå till menyn Formulas -> Define Name 2. Välj namn för formel, exempelvis; Ark 3. Skapa en formel som listar alla ark; =REPLACE(GET.WORKBOOK(1);1;FIND(”]”;GET.WORKBOOK(1));””) 4. Skapa en lista som räkna uppåt; 1, 2, 3 osv.. I exemplet nedan ligger denna i B-kolumnen. 5. Använd =INDEX()-funktionen för att lista arken. Exempelvis om listan ligger i kolumn […]