Kom ihåg alla möjligheter:theme(
 line,
 rect,
 text,
 title,
 aspect.ratio,
 axis.title,
 axis.title.x,
 axis.title.x.top,
 axis.title.x.bottom,
 axis.title.y,
 axis.title.y.left,
 axis.title.y.right,
 axis.text,
 axis.text.x,
 axis.text.x.top,
 axis.text.x.bottom,
 axis.text.y,
 axis.text.y.left,
 axis.text.y.right,
 axis.ticks,
 axis.ticks.x,
 axis.ticks.x.top,
 axis.ticks.x.bottom,
 axis.ticks.y,
 axis.ticks.y.left,
 axis.ticks.y.right,
 axis.ticks.length,
 axis.ticks.length.x,
 axis.ticks.length.x.top,
 axis.ticks.length.x.bottom,
 axis.ticks.length.y,
 axis.ticks.length.y.left,
 axis.ticks.length.y.right,
 axis.line,
 axis.line.x,
 axis.line.x.top,
 axis.line.x.bottom,
 axis.line.y,
 axis.line.y.left,
 axis.line.y.right,
 legend.background,
 legend.margin,
 legend.spacing,
 legend.spacing.x,
 legend.spacing.y,
 legend.key,
 legend.key.size,
 legend.key.height,
 legend.key.width,
 legend.text,
 legend.text.align,
 legend.title,
 legend.title.align,
 legend.position,
 legend.direction,
 legend.justification,
 legend.box,
 legend.box.just,
 legend.box.margin,
 legend.box.background,
 legend.box.spacing,
 panel.background,
 panel.border,
 panel.spacing,
 panel.spacing.x,
 panel.spacing.y,
 panel.grid,
 panel.grid.major,
 panel.grid.minor,
 panel.grid.major.x,
 panel.grid.major.y,
 panel.grid.minor.x,
 panel.grid.minor.y,
 panel.ontop,
 plot.background,
 plot.title,
 plot.title.position,
 plot.subtitle,
 plot.caption,
 plot.caption.position,
 plot.tag,
 plot.tag.position,
 plot.margin,
 strip.background,
 strip.background.x,
 strip.background.y,
 strip.placement,
 strip.text,
 strip.text.x,
 strip.text.y,
 strip.switch.pad.grid,
 strip.switch.pad.wrap,
 ...,
 complete = FALSE,
 validate = TRUE
)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *