Default path för packages

Vid installation av R och Rstudio kan det vara trixigt att få paket installerade, det finns flera sätt att ange default path för detta, nedan fungerade bra : 1. Leta upp filen .Rprofile (då jag installerat R i C:\R ligger min fil i ”C:\R\R-4.0.3\library\base\R”) 2. Lägg till en rad sist i denna enligt följande:  .libPaths(”C:/R/Rpackages”). […]

Vimla rabattkod

Vimla, som går i Telenors nät fungerar förvånansvärt bra. Här rabattlänk: http://www.vimlatipslank.se/