CTMU

Part 1 https://medium.com/@variantofone/explaining-the-ctmu-cognitive-theoretic-model-of-the-universe-163a89fc5841?source=tag_archive———0———————– Part 2 https://variantofone.medium.com/explaining-the-ctmu-part-2-mind-equals-reality-e7c42aff9f70  

Ted talk

Are my thoughts useful? How do they behave?

Illustrationer och bilder

Biorender – en smidig tjänst att bygga medicinska bilder https://app.biorender.com/   Blausen medical – bilder https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014   Servier Medical – bilder https://smart.servier.com/

RStudio Tidyverse Ggplot2 theme

Kom ihåg alla möjligheter: theme( line, rect, text, title, aspect.ratio, axis.title, axis.title.x, axis.title.x.top, axis.title.x.bottom, axis.title.y, axis.title.y.left, axis.title.y.right, axis.text, axis.text.x, axis.text.x.top, axis.text.x.bottom, axis.text.y, axis.text.y.left, axis.text.y.right, axis.ticks, axis.ticks.x, axis.ticks.x.top, axis.ticks.x.bottom, axis.ticks.y, axis.ticks.y.left, axis.ticks.y.right, axis.ticks.length, axis.ticks.length.x, axis.ticks.length.x.top, axis.ticks.length.x.bottom, axis.ticks.length.y, axis.ticks.length.y.left, axis.ticks.length.y.right, axis.line, axis.line.x, axis.line.x.top, axis.line.x.bottom, axis.line.y, axis.line.y.left, axis.line.y.right, legend.background, legend.margin, legend.spacing, legend.spacing.x, legend.spacing.y, legend.key, legend.key.size, legend.key.height, legend.key.width, legend.text, […]

Hitta alla ark i en excelfil

1. Gå till menyn Formulas -> Define Name 2. Välj namn för formel, exempelvis; Ark 3. Skapa en formel som listar alla ark; =REPLACE(GET.WORKBOOK(1);1;FIND(”]”;GET.WORKBOOK(1));””) 4. Skapa en lista som räkna uppåt; 1, 2, 3 osv.. I exemplet nedan ligger denna i B-kolumnen. 5. Använd =INDEX()-funktionen för att lista arken. Exempelvis om listan ligger i kolumn […]

RStudio datum format

%a Abbreviated weekday name in the current locale. (Also matches full name on input.) %A Full weekday name in the current locale. (Also matches abbreviated name on input.) %b Abbreviated month name in the current locale. (Also matches full name on input.) %B Full month name in the current locale. (Also matches abbreviated name on […]

Default path för packages

Vid installation av R och Rstudio kan det vara trixigt att få paket installerade, det finns flera sätt att ange default path för detta, nedan fungerade bra : 1. Leta upp filen .Rprofile (då jag installerat R i C:\R ligger min fil i ”C:\R\R-4.0.3\library\base\R”) 2. Lägg till en rad sist i denna enligt följande: .libPaths(”C:/R/Rpackages”) […]

Vimla rabattkod

Vimla, som går i Telenors nät fungerar förvånansvärt bra. Här rabattlänk: http://www.vimlatipslank.se/