Kom-ihåg lista:

Operator Description
! Logical NOT
& Element-wise logical AND
&& Logical AND
| Element-wise logical OR
|| Logical OR

 

Operator Description
< Less than
> Greater than
<= Less than or equal to
>= Greater than or equal to
== Equal to
!= Not equal to

 

Operator Description
+ Addition
Subtraction
* Multiplication
/ Division
^ Exponent
%% Modulus (Remainder from division)
%/% Integer Division

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *