Databashantering – Excel till SQL

Efter ett tag blir det tröttsamt att arbeta i Excel, som är ett verktyg som inte är ägnat att arbeta databasbaserat med. Där man anger kolumner efter kolumnamn istället för vilken data de innehåller blir det med tiden lätt mycket rörigt och risk för fel ökar. Här är ett bokmärke på ett smidigt sätt att […]

Illustrationer och bilder

Biorender – en smidig tjänst att bygga medicinska bilder https://app.biorender.com/   Blausen medical – bilder https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014   Servier Medical – bilder https://smart.servier.com/

Hitta alla ark i en excelfil

1. Gå till menyn Formulas -> Define Name 2. Välj namn för formel, exempelvis; Ark 3. Skapa en formel som listar alla ark; =REPLACE(GET.WORKBOOK(1);1;FIND(”]”;GET.WORKBOOK(1));””) 4. Skapa en lista som räkna uppåt; 1, 2, 3 osv.. I exemplet nedan ligger denna i B-kolumnen. 5. Använd =INDEX()-funktionen för att lista arken. Exempelvis om listan ligger i kolumn […]

RStudio datum format

%a Abbreviated weekday name in the current locale. (Also matches full name on input.) %A Full weekday name in the current locale. (Also matches abbreviated name on input.) %b Abbreviated month name in the current locale. (Also matches full name on input.) %B Full month name in the current locale. (Also matches abbreviated name on […]