Illustrationer och bilder

Biorender – en smidig tjänst att bygga medicinska bilder https://app.biorender.com/   Blausen medical – bilder https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014   Servier Medical – bilder https://smart.servier.com/

Hitta alla ark i en excelfil

1. Gå till menyn Formulas -> Define Name 2. Välj namn för formel, exempelvis; Ark 3. Skapa en formel som listar alla ark; =REPLACE(GET.WORKBOOK(1);1;FIND(”]”;GET.WORKBOOK(1));””) 4. Skapa en lista som räkna uppåt; 1, 2, 3 osv.. 5. Använd =INDEX()-funktionen för att lista arken. Exempelvis om listan ligger i kolumn A =INDEX(Ark;A1) Dra nedåt.

RStudio datum format

%a Abbreviated weekday name in the current locale. (Also matches full name on input.) %A Full weekday name in the current locale. (Also matches abbreviated name on input.) %b Abbreviated month name in the current locale. (Also matches full name on input.) %B Full month name in the current locale. (Also matches abbreviated name on […]