EPS filer i Inkscape

Den bästa tutorial för att importera Ghostscript så att Inkscape kan öppna .EPS filer jag hittat är denna;

Favoritrecept laxburgare

Detta recept utvecklade jag till PIRA-studien, men har sedan dess även blivit min privata favorit för laxburgare; Recept Laxfärs 1 kg Ägg 100 g Ströbröd 66-67 g Salt 1.6 tsk (1 tsk och 3 kryddmått) Peppar 3.3 kryddmått Burgarna ser inte ut att hålla ihop, men de blir bra när de väl blir stekta. Ta […]

Autoconnect to VPN on boot in Ubuntu

You must have the protonvpn-cli installed (the official one, not the community version). [Unit] Description=Connect to protonvpn, fastest server, after user login After=graphical-session.target [Service] Type=simple ExecStart=protonvpn-cli connect –fastest [Install] WantedBy=graphical-session.target Create this script with: nano ~/.config/systemd/user/protonvpn_start_on_login.service Then run: systemctl –user enable protonvpn_start_on_login Then check the status of the script after you log in (should say […]

Databashantering – Excel till SQL

Efter ett tag blir det tröttsamt att arbeta i Excel, som är ett verktyg som inte är ägnat att arbeta databasbaserat med. Där man anger kolumner efter kolumnamn istället för vilken data de innehåller blir det med tiden lätt mycket rörigt och risk för fel ökar. Här är ett bokmärke på ett smidigt sätt att […]